< Terug

 

Mr. E.H.M. Brans

 

Mw. mr. E.H.M. (Liesbeth) Brans heeft ruime werkervaring, zowel binnen de advocatuur als bij de overheid (1).

Met het oog hierop heeft zij zich als advocaat en mediator in het bijzonder toegelegd op de relatie overheid-burger/bedrijfsleven.

Dit heeft zich inhoudelijk vertaald naar de volgende rechtsgebieden:

• ruimtelijk ordeningsrecht
• monumentenrecht
• sociaal zekerheidsrecht
• good governance

Vanuit een sterk gevoel van maatschappelijke betrokkenheid is zij als toezichthouder verbonden aan Stichting Elisabeth Strouven (2) en Stichting Sevagram (3).

Daarnaast geeft zij gastcolleges aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of West Africa.

 

Stuur Liesbeth Brans een e-mail

 

  1. Algemeen Directeur Provincie Limburg, tevens: Griffier van Provinciale Staten en Secretaris van het College van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg, Directeur Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en plv. Directeur Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Ministerie van OC&W.
  2. Stichting Elisabeth Strouven is een vermogensfonds, welke statutair gevestigd is in Maastricht. Het fonds stelt zich ten doel om, door aanwending van haar revenuen, hulp en bijstand te verlenen aan organisaties en instellingen in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector. Deze revenuen komen voort uit het beheer en de exploitatie van het vermogen.
  3. Stichting Sevagram (1.194 fte) is een organisatie die diensten levert op het gebied van zorg, wonen en welzijn aan vooral ouderen in de regio’s Parkstad en Heuvelland.