Arbeidsrecht

Bijvoorbeeld:

- ontslag

- disfunctioneren

- wijziging arbeidsvoorwaarden

- opstellen arbeidsovereenkomst

- reorganisatie

 

Behandelend advocaten:

- mr. A.C. Dabekaussen

Bestuursrecht

Bijvoorbeeld:

- bouwvergunningen

 

Behandelend advocaat:

mr. W. de Vilder

Faillissementsrecht

Bijvoorbeeld:

- u of uw contractspartner gaat failliet

- u wordt opgenomen in een schuldsanering

 

Behandelend advocaat:

mr. J.F.C. Eliëns 

Goederenrecht

Bijvoorbeeld:

-vragen over gevestigde pand- en hypotheekrechten

-appartementsrecht

-vruchtgebruik

-opstal

 

Behandelend advocaten:

- mr. A.C. Dabekaussen

- mr. J.F.C. Eliëns

Huurrecht

Bijvoorbeeld:

- niet betalen huur

- overlast

 

Behandelend advocaten:

mr. A.C. Dabekaussen

mr. J.F.C. Eliëns

Incassopraktijk

Bijvoorbeeld:

- het innen van niet betaalde facturen

 

Behandelend advocaten:

mr. A.C. Dabekaussen

Ondernemingsrecht

Bijvoorbeeld:

- geschillen tussen aandeelhouders

- fusie van ondernemingen

 

Behandelend advocaten:

mr. A.C. Dabekaussen

 

Personen- en familierecht

Bijvoorbeeld:

- echtscheiding

- alimentatie

- boedelscheiding

 

Behandelend advocaten:

mr. J.F.C. Eliëns

Strafrecht

Bijvoorbeeld:

- wet economische delicten

overtreding wet arbeid vreemdelingen

 

Behandelend advocaten:

- mr. J.F.C. Eliëns  (volwassenen -en jeugdstrafrecht)

- mr. W. de Vilder  (volwassenenstrafrecht)

 

Verbintenissenrecht

 

Bijvoorbeeld:

-nakoming gesloten overeenkomst

-algemene voorwaarden

-opstellen contracten

 

Behandelend advocaten:

- mr. A.C. Dabekaussen

- mr. J.F.C. Eliens

 

 

Vreemdelingenrecht

Bijvoorbeeld;

- tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers,

 

behandelend advocaat:

- mr W. De Vilder.