Arbeidsrecht

 Bijvoorbeeld:

- er dreigt een ontslag

- uw werkgever betaalt het loon niet

- de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd

- uw functie wordt aangepast

- u heeft een concurrentiebeding en wilt uit dienst treden

 

Behandelend advocaten:

- mr. A.C. Dabekaussen

 

Curatele/ Bewind/Mentorschap

Bijvoorbeeld:

- u kunt zelf uw geldzaken niet meer regelen

- u bent niet meer in staat uw wil te bepalen

- u bent niet in staat om zelf beslissingen te nemen op het gebied van medische  aangelegenheden

 

Behandelend advocaat:

mr. A.B.J. van Daal

 

 

Erfrecht

Bijvoorbeeld:

- geschil over de verdeling van een erfenis

 

Behandelend advocaat:


Gezondheidsrecht

Bijvoorbeeld:

- gedwongen opname BOPZ

- problemen met uw medisch behandelaar

 

Behandelend advocaten:

- mr. W. de Vilder

 

 

 

Goederenrecht

Bijvoorbeeld:

-u heeft een conflict over de erfafscheiding

-vragen over gevestigde pand- en hypotheekrechten

-erfdienstbaarheid

-appartementsrecht

-burenkwesties

 

mr. A.C. Dabekaussen

mr. J.F.C. Eliëns

 

Huurrecht

Bijvoorbeeld:

- uw verhuurder wil de huurovereenkomst beëindigen

- er wordt overlast veroorzaakt door buren en/of omwonenden

- uw verhuurder weigert gebreken te hertstellen

- huurverhogingen

 

Behandelend advocaten:

mr. A.C. Dabekaussen

mr. J.F.C. Eliëns 

Letselschade

Bijvoorbeeld:

- letsel ten gevolge van bv. een aanrijding, mishandeling, medische fout

 

Behandelend advocaat:

- mr. J.F.C. Eliëns

Personen- en familierecht

Bijvoorbeeld:

- u bent verwikkeld in een echtscheiding

- u wilt weten wat uw alimentatie rechten/plichten zijn

- er zijn problemen met gezag en/of omgang

- u heeft te maken met uithuisplaatsingen minderjarigen

 

Behandelend advocaten:

mr. J.F.C. Eliëns

 

 

Sociaalzekerheidsrecht

Bijvoorbeeld:

- uw uitkering wordt gekort of ingetrokken

- u bent het oneens met een besluit van de uitkerende instantie

- u heeft vragen over de WMO

 

Behandelend advocaten:

mr. A.C. Dabekaussen

mr. J.F.C. Eliens

mr. W. de Vilder 

Strafrecht

Bijvoorbeeld:

- u wordt verdacht van een strafbaar feit

- u bent slachtoffer van een strafbaar feit

 

Behandelend advocaten:

- mr. J.F.C. Eliëns  (volwassenen -en jeugdstrafrecht)

- mr. W. de Vilder  (volwassenenstrafrecht)

Verbintenissenrecht

Bijvoorbeeld:

- u heeft vragen over een overeenkomst dan wel gemaakte afspraken

- u wilt een contract beëindigen omdat verplichtingen niet worden nagekomen

 

Behandelend advocaat:

mr. A.C. Dabekaussen

mr. J.F.C. Eliëns

 

Vreemdelingen- en asielrecht

Bijvoorbeeld:

- u krijgt geen verblijfsvergunning

- u wilt naar Nederland komen vanwege gezinshereniging

- er zijn vragen op basis van de Wet arbeid vreemdelingen

 

Behandelend advocaat:

mr. W. de Vilder