Onze werkwijze 

Ons kantoor behandelt zowel zaken voor particulieren als voor het bedrijfsleven, met name in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om via ons rechtsbijstand te verkrijgen op basis van door de overheid deels gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org).
Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen, dan wordt er een tariefafspraak op maat en per dossier gemaakt, exclusief eventuele kosten aan deurwaarders, leges, griffierecht en dergelijke.

Verder kunt u bij ons een afspraak maken voor een gratis eerste adviesgesprek.
Mocht u door de week niet in de gelegenheid zijn ons kantoor te bezoeken, dan verwijzen we u naar het tabblad 'spreekuur'.

Algemene informatie over ons kantoor

Keulers Aarts-Mulder Advocaten is een kostenmaatschap waarin wordt deelgenomen door de afzonderlijke advocaten die binnen die maatschap voor eigen rekening en risico werken. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 14118 778.

Voor ieder dossier heeft u een vaste advocaat. Het kan echter voorkomen dat ook een van de andere advocaten u bijstaat, maar daar waar mogelijk wordt dat met u van tevoren besproken. Op deze website vindt u de rechtsgebieden waarin iedere advocaat werkzaam is.

Tijdens vakanties of ziekte van uw advocaat wordt uw zaak waargenomen door een andere advocaat. In dat geval verneemt u welke advocaat uw zaak waarneemt.

Uw advocaat is en blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw zaak.

Ons kantoor is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft. Door ons kantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens en voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

Met betrekking tot klachten neemt ons kantoor deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. Kort samengevat bestaat die klachten- en geschillenregeling uit een interne
klachtenprocedure binnen ons kantoor. Leidt de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing dan komt de Geschillencommissie advocatuur aan bod. Mocht u klachten hebben, dan krijgt u van ons het intern geldende kantoorklachtenreglement alsmede alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Geschillencommissie.